Top Service Sp.z.o.o.

Aktualnie firma realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem: „Uruchomienie produkcji systemów transportu wewnętrznego z autorskim i innowacyjnym systemem przeniesienia napędu TOP-S”

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost zaawansowania technologicznego dzięki wprowadzeniu na rynek nowoczesnych produktów i poszerzenie aktualnej oferty handlowej.

Systemy transportu wewnętrznego tworzone są w oparciu o indywidualne wymogi klientów, mają na celu maksymalną optymalizację cyklu produkcyjnego przy jednoczesnej prostocie obsługi.